COĞRAFYA

 

TÜRKİYE'NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

MAKİ BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kısa, bodur ağaç ve çalılardan oluşan makilerdir. Maki bütün yıl boyunca yeşil kalır.

Makilerin yükselti sınırı enlemin etkisine bağlı olarak değişir.

 

Akdeniz’de 700 – 800 m

Ege’de 400 – 500 m

Güney Marmara’da ise 250 – 300 m’dir.

 

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.