COĞRAFYA

 

TÜRKİYE'NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ

 

Sıcaklık ve yağış koşulları gür ormanların ve ormanaltı florasının gelişmesini sağlamıştır. Ancak Orta Karadeniz Bölümü’nde yıllık yağış miktarının azalmasına bağlı olarak orman örtüsü zayıflar.

 

Karadeniz Bölgesi Bitki Katları

Geniş yapraklı ağaçlardan oluşan orman

Geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman

İğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman

Alpin çayırlar

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.