COĞRAFYA

 

TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU

 

Bir yerin Dünya üzerindeki yerini belirtilirken, o yerin matematik konumu ve özel konumu önemli yer tutar. Bir yerin özel konumu incelenirken: incelenen yerin; kıtalara, okyanuslara, denizlere, komşularına, ticaret yollarına, ekonomik zenginliklere yakınlığına, Yeraltı ve yerüstü zenginliklere göre konumuna ... bakmak gerekir.

Türkiye'nin Özel Konumu

1- Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika Kıta'larının birbirine en fazla yaklaştığı yerde bulunur.

2- Türkiye; hem Asya hem de Avrupa(Trakya) ülkesidir.

3- Türkiye; gelişmiş Avrupa ile Petrol kaynakları bol olan Ortadoğu ülkeleri arasında yer alır.

4- Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

5- Ülkemiz, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.

6- Ülkemiz de 4 mevsim belirgin olarak görülür.

7- Ülkemiz de Akdeniz, Karadeniz ve Karasal olmak üzere 3 iklim görülür.

Ülkemiz, bu gibi özelliklere sahip olmasından dolayı jeopolitik bir öneme sahiptir. Bu öneminden dolayı ülkemiz, diğer ülkelerin tehdidine maruz kalmaktadır.

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.