İNKILAP TARİHİ

 

KONGRE VE GENELGELER

 

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

Amasya Görüşmeleri, 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümetini temsil eden Salih Paşa'nın katılımıyla toplandı.

Amasya Görüşmesi ile;

- Temsil Heyetiyle İstanbul Hükümeti arasında anlaşmazlıklar giderildi.

- İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi kararlarını aynen kabul edecek.

- İstanbul Hükümeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin varlığını tanıyacak.

- Milletvekili seçimleri yapılarak Mebuslar Meclisi toplanacak. Mebuslar Meclisi'nin İstanbul da toplanması uygun bulunmamaktadır.

- Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklara, imtiyazlar verilmeyecek.

- Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak.

- İstanbul Hükümeti, İtilaf devletleriyle yapacağı görüşmelerde Temsil Heyeti'nin görüşüne de başvuracak.

Amasya Görüşmeleri ile; İstanbul Hükümeti, Temsil Kurulunun varlığını ilk kez tanımış oldu.

Ankara da toplanması istenen Mebuslar Meclisi, İstanbul da toplandı. Temsil Heyeti, Mebuslar Meclisinin çalışmalarını daha yakından takip edebilmek için Ankara'ya gelme kararı aldı. 27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti Ankara'ya geldi. Böylece Ankara, Milli Mücadelenin merkezi olarak seçildi.

Ankara'nın Milli Mücadelenin merkezi seçilmesinin sebepleri nelerdir?

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.