İNKILAP TARİHİ

 

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

 

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

1- Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Kabulü

2- Yeni Türk Harflerinin Kabulü

3- Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunun Kabulü

4- Türk Tarih Kurumu'nun Kurulması

5- Türk Dil Kurumu'nun Kurulması

6- Medreselerin Kaldırılması

7- Modern Üniversitelerin Açılması

8- Güzel Sanatlar Alanında Çalışmaların Yapılması

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.