İNKILAP TARİHİ

 

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

 

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

1- Milli Ekonominin Kurulması - İzmir İktisat Kongresi

2- Tarım Alanında Yapılanlar

3- Sanayi Alanında Yapılanlar

4- Ulaştırma Alanında Yapılanlar

5- Bayındırlık Alanında Yapılanlar

6- Madencilik Alanında Yapılanlar

7- Turizm Alanında Yapılanlar

 

1923 - 1938 Yılları Arasındaki Ekonomik Gelişmeler

 

İzmir İktisat Kongresi'nden 1933 Yılına Kadar Görülen Gelişmeler

26 Ağustos 1924'te Türkiye İş Bankası kuruldu.

17 Şubat 1925'te Aşar vergisi kaldırıldı.

19 Nisan 1925'te Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kuruldu.

28 Mayıs 1926'da TBMM tarafından Teşvik- Sanayi Kanunu kabul edildi.

1 Temmuz 1926'da, Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.

1926 yılında İstatistik Genel Müdürlüğü kuruldu.

1928 yılında, İktisat Bakanlığı kuruldu.

Osmanlı Devleti'nden kalma demiryolları yabancılardan satın alınarak yeni demiryolları yapıldı.

 

1933 - 1938 Yılları Arasındaki Ekonomik Gelişmeler

1933 - 1938 yılları arasında, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan Misak-ı İktisadi kararlarının temel amacı olan özel girişimciyi sanayi alanına çekmek mümkün olmadı.

1926 yılında çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun başarılı olamaması üzerine, sanayileşmenin devlet eliyle yürütülmesine karar verildi.

1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı.

Bu dönemde, Sümerbank önderliğinde büyük bir dokuma sanayi kuruldu.

1936 yılında İkinci Beş yıllık Sanayi Planı hazırlandı.

Bu dönemde; madencilik, elektrik santralleri, gıda, kimya, deniz ulaşımı, makine sanayi, deri sanayi gibi alanlarda birtakım planlar yapıldı.

1935'te Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu.

1937'de Etibank önderliğinde Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası Karabük'te açıldı.

1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle İkinci Beş Yıllık Sanayi planı tamamlanamadı.

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.