İNKILAP TARİHİ

 

İNKILAPLAR

 

MAARİF TEŞKİLATI KANUNU

1926

 

Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun, 2 Mart 1926 tarihinde Türkiye'de, ilkokul lise ve yükseköğretimin belli esaslara göre düzenlenmesi için Maarif Teşkilatı Kanunu kabul edildi. Devletin izni olmadan okul açılamayacağı belirtilerek okullarda hangi derslerin ne şekilde okutulacağı belirlendi.

Eğitim Sistemi düzenlendi. Bugünkü eğitim sistemi ana çizgileri ile kuruldu. okul açma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığına verildi. Yabancı okullarda Türkçe Tarih Coğrafya ve Felsefe derslerini Türk öğretmenler tarafından okutulması ve bu okulların Türk müfettişlerce denetlenmesi karara bağlandı.

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.