TARİH

"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir." Mustafa Kemal ATATÜRK

İnkılap Tarihi, Türklerin şehit kanlarıyla yazdıkları şanlı tarihtir.

İNKILAP TARİHİ

Bu bölümde 1789 Fransız İhtilali'nden, günümüze kadar gerçekleşen tarihi olaylar yer almaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8. SINIF DERSİ

2015-2016 Öğretim Yılı;

ÜNİTELER

1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

2. Ünite: Milli Uyanış, Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

3. Ünite: Ya İstiklal, Ya Ölüm!

4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

5. Ünite: Atatürkçülük

6. Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü

7. Ünite: Atatürk'ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Genel Durum

Sanayi İnkılabı - Sömürgecilik - Fransız İhtilali

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğu'nun Durumu

Meşrutiyet - Otuz Bir Mart Vak'ası - Trablusgarp Savaşı - Balkan Savaşları

İnkılap Tarihi Dersi Yazılı Soruları

İnkılap Tarihi Dersi Ödevleri

İnkılap Tarihi Dersi Videoları

Yıl 1914. I. Dünya Savaşı çıktı. Osmanlı Devleti toprakları İngiltere, Fransa ve sömürge kuvvetleri, Rusya, Ermeniler, İtalya, Yunanistan gibi sömürgeci devletlerin işgaline uğradı.

Yıl 1922. 1920-1922 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nda kazandığımız başarılar sayesinde işgalci devletler, Türkiye'yi terk edip gittiler.

Yıl 1923. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler eğitim amacıyla hazırlanmıştır.

www.etarih.net © 2007-2014 - Tüm Hakları Saklıdır.