COĞRAFYA

 

FİZİKİ COĞRAFYA

 

Fiziki Coğrafya; Dağları, ovaları, akarsuları, gölleri, toprakları, yer kabuğunun oluşumunu... inceleyen coğrafyanın bir bölümüdür.

 

Türkiye'nin Akarsuları

Türkiye'nin Barajları

Türkiye'nin Dağları

Türkiye'nin Gölleri

Türkiye'nin Ovaları

Türkiye'nin Platoları

Türkiye'nin Yaylaları

Yeryüzü Şekilleri

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.