İSLAM TARİHİ

 

İSLAM TARİHİ

 

TALAS SAVAŞI

(751)

 

Çin, İpek yolu Ticaretini ele geçirebilmek için Türkistan'a hakim olmaya çalışıyordu. Çinliler, Türk ülkelerini ele geçirirken sert tutum içine giriyorlardı. Bir Türk Beyinin öldürülmesi üzerine, Türkler Çinlilere karşı Müslümanlardan yardım istediler. Bu istek Ebu Müslim tarafından kabul edildi. Türklerin de katılımıyla güçlenen bu ordu, Çinlileri Talas Nehri kıyısında bozguna uğrattı. (751)

Talas Savaşı'nın Sonuçları:

1- Türkler ile Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi.

2- İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı.

3- Türkler, Abbasi Devleti'nin idari ve askeri kadrosunda görev almaya başladılar.

4- Orta Asya da, Çin tehdidi ortadan kalktı. Batı Türkistan, Çin tehlikesinden kurtuldu.

5- Talas Savaşı'nda Araplara yardım eden Karluk Türkleri, Türk birliğini sağlayarak Yağma ve Çiğil Türkleri ile birlikte Karahanlı Devleti'ni kurdular.

6- Semerkant, Bağdat ve Mısır da üretilen kağıtlar, Endülüs ve Sicilya'daki Müslümanlar aracılığıyla Avrupa'ya geçti.

7- Türkler, Abbasiler zamanında Mısır ve Suriye valilikleri ile Sugur valiliklerinde bulundular.

8- Türkler, devlet içindeki isyanları bastırdılar. Bizans ile savaşlarda önemli başarılar elde ettiler.

 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.