İSLAM TARİHİ

 

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

 

TOLUNOĞULLARI

(868-905)

 

Mısır'da kurulduktan sonra Suriye'ye hakim olan ve Abbasi Devletine görünüşte bağlı olan ilk Türk devletidir. Ahmet, Buhara'dan Bağdat'a gönderilmiş Tolun'un oğludur. Tolunoğlu Ahmed, üvey babasının yerine Mısır valisi oldu. Bir süre sonra da bağımsızlığını ilan ederek Suriye'ye hakim oldu. Yaptığı ıslahatlar sayesinde büyük bir ekonomik ve askeri güce ulaştı. Tolunoğlu Ahmed'in ölümünden sonra iç karışıklıklar başladı. İç karışıklıklardan yararlanan Abbasiler, bu devlete son verdi(905).

www.etarih.net © 2007-2013 - Tüm Hakları Saklıdır.