TARİH

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

(1299-1923)

OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHİ

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Tarihi Kronolojisi

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

Osmanlı Devleti Eğitim Sistemi

Osmanlı Devleti Toplum Yapısı

Osmanlı Devleti Yönetim Sistemi

Osmanlı Devleti Ordu Sistemi

Osmanlı Devleti Toprak Sistemi

Osmanlı Devleti Din ve İnanış

Osmanlı Devleti Padişahları

Osmanlı Devleti Sanatı

Saltanat Sistemi

Halifelik

Mehter Marşları

Tarih Hikayeleri

Türk Tarihi, şanlı zaferlerle doludur.

ÜÇ KITAYA ADALET GÖTÜREN DEVLET, OSMANLI DEVLETİ

Osmanlılar Oğuzların Kayı boyuna mensuptur. Kayı, güç ve kudret sahibi demektir. Oğuz inanışına göre Kayı Han Osmanlıların atasıdır. Kayılar, Oğuzların sağ kolda yer alan Bozokların, Günhan kolunun en büyük boyudur. Kayı Han Oğuz Kağan’ın en büyük oğludur. Bu durum Kayılara diğer Oğuz boyları arasında itibar sağlamıştır. Kayı boyunun damgası  ( I-Y-I ) dır.

www.etarih.net © 2007-2013 - Tüm Hakları Saklıdır.