OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

ANKARA SAVAŞI

1402

15. yüzyıl başlarında Osmanlılar doğuda Memlük ve Timur Devletiyle komşu olmuşlardı. Timur Çağatay Hanlığına son vererek büyük bir devlet kurmuş, Altınorda Devletinin parçalanmasına yol açmış, İran, Irak ve Kuzey Hindistan'ı topraklarına katıp, 1400 yılından itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya başlamıştı.

ANKARA SAVAŞI'NIN SEBEPLERİ
a) Yıldırım tarafından toprakları alınan Anadolu Beylerinin Timur'a sığınarak, onu kışkırtmaları.
b) Timur tarafından toprakları alınan Irak hükümdarı Celayiroğlu Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman'ın Yıldırım'a sığınmaları
c) Timur'un Çin'e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi.
d) Timur'un Osmanlı'dan kabul edilemez istekleri.
▪ Timur Yıldırım Beyazıt'tan Anadolu Beylerinin topraklarını iade etmesini, Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yülük Osman'ın kendisine teslim edilmesini, Osmanlı Devletinin kendisine bağlılığını bildirmesini istemişti.

İki ordu arasında savaş, Ankara'da Çubuk ovasında yapıldı. Karatatarlar'ın ve Anadolu beylikleri askerlerinin saf değiştirmesi Osmanlı ordusunun savaşı kaybetmesine ve Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesine neden oldu.

SONUÇLARI
a) İlk ve son kez bir Osmanlı padişahı savaşta esir düştü.
b) Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi.
c) Anadolu Türk birliği yeniden bozuldu, beylikler yeniden kuruldu. (Karesi ve Kadı Burhaneddin beylikleri hariç)
d) Balkanlar'da Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu, hatta bazı topraklar kaybedildi.
e) Bizans'ın alınması 50 yıl gecikti.

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.