OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

YÜKSELME DÖNEMİ

 

İSTANBUL'UN FETHİ

(29 MAYIS 1453)

 

İstanbul'un Fethinin Sonuçları

İstanbul'un Fethi hem Türk, hem de Dünya Tarihi açısından önemli sonuçlara yol açtı.

Bu sonuçlar;

1) Bizans İmparatorluğu sona erdi.

2) Avrupa, Türklere karşı Hıristiyanlığın Doğu kalesi olan İstanbul’u kaybetti. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa'ya karşı siyası bir üstünlük kazanmış oldu.

3) Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu toprakları arasında bütünlük sağlandı.

4) Avrupalıların, Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı. Türkler için Balkanlarda daha güvenle yerleşme imkanı doğdu.

5) Türk ordularının doğu da ve batı da daha güvenle ilerlemesi sağlandı.

6) Osmanlı Devleti'nin başkenti, Edirne'den İstanbul’a taşındı.

7) II.Mehmet, Fatih unvanını aldı.

8) Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri sona ererek, Yükselme Devri başladı.

9) Osmanlıların, İslam dünyasında saygınlığı arttı.

10) Hıristiyanlığın Ortodoks Mezhebi(Ortodoks Patrikliği), Osmanlı himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı.

11) Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi, Türklerin eline geçti. Böylece Osmanlı ekonomisi güçlendi. Türk deniz ticareti gelişti.

12) Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi üzerine, Avrupalılar doğuya giden yeni yollar aramaya başladı. Avrupalıların doğu ülkelerine giden yeni yol arayışları Coğrafi Keşiflere neden oldu.

13) Büyük topların, surları yıktığı görüldü. Topun savaşlardaki önemi arttı. Bu durum, Avrupa'da feodalite rejiminin yıkılmasını, kralların güçlenmesini sağladı.

« GERİ

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.