OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

İSTANBUL'UN FETHİ

(29 MAYIS 1453)

 

İstanbul'un Fethinin Sonuçları

İstanbul'un Fethi hem Türk, hem de Dünya Tarihi açısından önemli sonuçlara yol açtı.

Bu sonuçlar;

1- Bizans İmparatorluğu yıkıldı.

2- Avrupa, Türklere karşı Hıristiyanlığın Doğu kalesi olan İstanbul’u kaybetti. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa'ya karşı siyası bir üstünlük kazanmış oldu.

3- Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu toprakları arasında bütünlük sağlandı.

4- Avrupalıların, Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı. Türkler için Balkanlarda daha güvenle yerleşme imkanı doğdu.

5- Türk ordularının doğu da ve batı da daha güvenle ilerlemesi sağlandı.

6- Osmanlı Devleti'nin başkenti, Edirne'den İstanbul’a taşındı.

7- İkinci Mehmet, Fatih unvanını aldı.

8- Osmanlı Devleti'nin Kuruluş devri sona ererek, Yükselme devri başladı.

9- Osmanlı Devleti'nin, İslam dünyasında saygınlığı arttı.

10- Hıristiyanlığın Ortodoks Mezhebi (Ortodoks Patrikliği), Osmanlı himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı.

11- Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi, Türklerin eline geçti. Böylece Osmanlı ekonomisi güçlendi. Türk deniz ticareti gelişti.

12- Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi üzerine, Avrupalılar doğuya giden yeni yollar aramaya başladılar. Avrupalıların doğu ülkelerine giden yeni yol arayışları Coğrafi Keşiflere neden oldu.

13- Büyük topların, surları yıktığı görüldü. Topun savaşlardaki önemi arttı. Bu durum, Avrupa'da feodalite rejiminin yıkılmasını, kralların güçlenmesini sağladı.

« GERİ

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.