TARİH

 

SAVAŞLAR

 

SELÇUKLUDAN GÜNÜMÜZE SAVAŞLAR

Büyük Selçuklu Devleti(1040-1157)

Dandanakan Savaşı 1040

Pasinler Savaşı 1048

Malazgirt Meydan Savaşı 1071

Katvan Savaşı 1141

Türkiye Selçuklu Devleti(1075-1308)

Miryokefalon Savaşı 1176

Yassı Çemen Savaşı 1230

Kösedağ Savaşı 1243

Osmanlı Devleti(1299-1922)

Koyunhisarı Zaferi

Çirmen Zaferi

I. Kosova Zaferi

Niğbolu Zaferi

Ankara Savaşı

Varna zaferi

II. Kosova Zaferi

İstanbul'un Fethi

Otlukbeli Savaşı

Çaldıran Zaferi

Mercidabık Zaferi

Ridaniye Zaferi

Mohaç Meydan Savaşı

Preveze Deniz Savaşı

Kanije Zaferi

Revan Seferi

Hotin Seferi

Bağdat Seferi

Girit Seferi

Uyvar Seferi

2. Viyana Kuşatması

Prut Zaferi

Kırım Savaşı

1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı

Trablusgarp Savaşı

1. Balkan Savaşı

2. Balkan Savaşı

1. Dünya Savaşı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti(1923)

Kurtuluş Savaşı

Doğu Cephesi

Güney Cephesi

Batı Cephesi

1. İnönü Savaşı

2. İnönü Savaşı

Eskişehir Kütahya Savaşı

Sakarya Savaşı

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Dünya Savaşları

1. Dünya Savaşı

2. Dünya Savaşı

Körfez Savaşı

 

Türk Tarihinden Antlaşmalar

www.etarih.net © 2007-2013 - Tüm Hakları Saklıdır.