SAVAŞLAR

 

PASİNLER SAVAŞI

1048

 

Pasinler Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılmıştır. 1018 yılında keşif için Anadolu sınırlarına gelen Çağrı Bey, Anadolu'nun yurt olabileceğini düşündü. 1040 Dandanakan Savaşı kazanıldıktan sonra bağımsız olan Selçuklu Devleti, Anadolu'nun fethi için akınlar başlattı. O dönemde Anadolu'da Bizans vardı.
 
Savaşın Sebepleri;
- Türklerin Anadolu'yu yurt edinme düşüncesi.
- Bizans'ın Türk akınlarını durdurmak istemesi.
 
   1048 tarihinde Erzurum yakınlarında bulunan Pasinler mevkiinde Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu karşılaştı. Bizans, Ermeni ve Gürcü kuvvetleri ile ittifak halindeydi. Yapılan savaşı Selçuklu Devleti kazandı.
 
Savaşın Sonuçları;
- Savaşı Selçuklu Devleti kazandı.
- Bizans'ın zayıf olduğu anlaşıldı.
- Bizans ile Selçuklular antlaşma imzaladılar.
- Selçuklular, Anadolu'nun fethi için cesaret kazandı.
 
Önemi: Pasinler Savaşı, Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır. 10.01.2008

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.