SELÇUKLU TARİHİ

 

SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ

 

DANİŞMENTLİLER

 

Danişmentliler 1080 yılında Sivas merkez olmak üzere kuruldu.

Kurucusu Melikşah'ın komutanlarından Danişmentoğlu Ahmet Gazi'dir. Bizanslılar'a ve Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.

Danişmenliler'in varlığına 1178 tarihinde Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan son vermiştir.

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.