SOSYAL BİLGİLER

 

SOSYAL BİLGİLER 7

 

TÜRK TARİHİ'NDE YOLCULUK

3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk

1. Konu: Anadolu'nun Türk Yurdu Olması

- Anadolu'nun Türk Yurdu Olması

- Anadolu'da İlk Türk Beylikleri

- Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlı Seferleri

- Anadolu'da Türk Eserleri

2. Konu: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

- Osmanlı Devleti Tarihi

- Osmanlı Devleti Ordusu

- Osmanlı Devlet Yapısı

- Osmanlı Toplumu

3. Konu: Osmanlı Devleti'nde Fetih Hareketleri

- Fatihler ve Fetihler

* İstanbul'un Fethi

- Denizlerde Mücadele

- Askeri Alanda Yenileşme

4. Konu: Toplumsal Hoşgörü ve Etkileşim

- Osmanlı - Avrupa Etkileşimi

- Lale Devri

5. Konu: Serhat Şehri Edirne

- Kırkpınar Güreşleri

6. Konu: Seyyahlarla Gezinti

7. Konu: Osmanlı'da Yenileşme

- Ünite Değerlendirme

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.