SOSYAL BİLGİLER

 

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

OSMANLI DEVLETİ'NDE FETİH HAREKETLERİ

 

3. Konu: Osmanlı Devleti'nde Fetih Hareketleri

- Fatihler ve Fetihler

* İstanbul'un Fethi

- Denizlerde Mücadele

- Askeri Alanda Yenileşme

www.etarih.net © 2007-2011 - Tüm Hakları Saklıdır.