SOSYAL BİLGİLER

 

İNKILAP TARİHİ 8

 

4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

-- Saltanattan Milli Egemenliğe

- Cumhuriyet'in İlanı

-- Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili

-- Milli Sınırlardan Milli Ekonomiye

-- Başkent Ankara

-- Yaşasın Cumhuriyet

-- Çağdaş Devlete Doğru

- Hilafet Kaldırılıyor

- Öğretimde Birlik Sağlanıyor

-- Çok Partili Demokratik Hayat

- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

- Serbest Cumhuriyet Fırkası

-- Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

- Çağdaş Toplum, Medeni Kıyafet

- Çağdaş Devletler İle Uyum Sağlanıyor

- Tekke ve Zaviyeler Kapatılıyor

-- Hukuk ve Aile

- Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Yol Haritası

- Türk Medeni Kanunu

-- Rejim Karşıtı Bir İsyan

-- Kabotaj Bayramı

-- Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

-- Bir Devrin Analizi: Nutuk

-- Harf İnkılabından Millet Mektepleri’ne

-- Milli Kültürümüz Aydınlanıyor

-- Kubilay Olayı

-- Bir Cumhuriyet Kenti

-- Çağdaş Üniversite Yolunda

-- Devlet ve Toplum El Ele

- Hıfzısıhha Müessesesi

- Veremle Savaş

-- Modern Tarımın Doğuşu

-- Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık

-- Sanat ve Spor

- Müzik

- Resim, Heykel ve Anıt

- Atatürk ve Spor

-- Çağdaş Türk Kadını

-- Soyadı Kanunu

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.