TARİH

 

TÜRK TARİHİ

 

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

610 yılında Hz. Muhammed(SAV)' e Allah tarafından, Cebrail meleği vasıtasıyla peygamberlik görevi verilmiş ve İslamiyet doğmuştur. İslam Dini, Peygamber Efendimiz döneminde, Dört Halife döneminde, Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde dünyanın her yanına yayılmıştır. Abbasiler döneminde 751 Talas Savaşı'nda, Çinliler ile Abbasiler karşılaşmışlardır. Bu savaşta Türkler, Abbasilere yardım etmişlerdir. Abbasiler başarılı olunca Türkler ile Abbasiler arasında bir yakınlaşma olmuştur. Abbasiler, Türklere devlet işlerinde görevler vermişlerdir. Böylece İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlamıştır. Daha sonra Türkler İslamiyet'i benimsemişlerdir. İslamiyet'in kabulünde;

1- İslamiyet'in Türklerin eski inançlarına(Gök Tanrı) benzemesi,

2- 751 Talas Savaşı'nda Türklerin, Abbasilere yardımı,

3- Abbasilerin, Türkleri devlet işlerinde önemli mevkilere getirmeleri ... gibi faktörler etkili olmuştur.

 

İlk Müslüman Türk Devletleri

- Karluk Boyu

- Yağma Boyu

- Çiğil Boyu

- Karahanlılar(840-1212)

- Gazneliler(962-1183)

- Tolunoğulları(868-905)

- İhşidoğulları(935-969)

- Büyük Selçuklu Devleti(1040-1157)

- Harzemşahlar(1097-1231)

- Eyyubiler

- Memlûkler

- Anadolu Selçuklu Devleti(1077-1308)

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.