TARİH

 

TARİH DEVİRLERİ

 

1- TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

TAŞ DEVRİ

MADEN DEVRİ

YAZININ BULUNUŞU

2- TARİHİ DEVİRLER

İLK ÇAĞ

ORTA ÇAĞ

YENİ ÇAĞ

YAKIN ÇAĞ

Tarih Dönemleri

İlk Çağ Tarihi

Orta Çağ Tarihi

Yeni Çağ Tarihi

Yakın Çağ Tarihi

TARİHİ DEVİRLER
İlk Çağ: Yazı ile başlar(MÖ.4000, 3500)
Orta Çağ: Kavimler göçü ile başlar.
Yeni Çağ: İstanbul'un Fethi(1453)
Yakın Çağ: Fransız İhtilali(1789)

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.