TARİH

 

TARİH DEVİRLERİ

 

YONTMA TAŞ DEVRİ

 

YONTMA TAŞ DEVRİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Bu dönemde insanlar taşları yontarak ilk defa araç ve gereç yapmışlardır. Bu aletler savunma ve avlanma amacıyla yapılmıştır. İnsan doğanın asalağı durumundadır. Tüketici, avcı ve toplayıcıdır. Ekonomik etkinliklerden ötürü göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Mağara duvarlarına hayvan resimleri yapmışlardır. Dönemin sonlarına doğru ateş denetim altına alınmıştır. (Ateş önce insanları soğuktan ve yırtıcı hayvanlardan korumuş, daha sonraki dönemlerde ise insanlığın gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Toprak kapların yapımında madenlerin işlenmesinde olduğu gibi). Yontma Taş Devrinin sonlarına doğru buzullar çözülmüş, iklim yumuşamıştır.

 

 

Tarih Devirleri

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.